Michael Lund Nielsen (G3)


InstructeurMichael Lund Nielsen

Mijn naam is Michael Nielsen en ik werk inmiddels 11 jaar voor de overheid. Binnen deze werkzaamheden heb ik helaas te vaak te maken gehad met slachtoffers van diverse (gewelds) misdrijven. Vaak was mijn stille gedachte dan, dat wanneer een slachtoffer ook maar een klein beetje kennis had gehad van zelfverdediging, dat het wellicht niet zo ernstig was afgelopen.

Ik vind dat iedereen zich moeten kunnen verdedigen en daar wil ik graag bij helpen. Met die gedachte ben ik, na de toelating, in 2019 begonnen aan de Civilian Instructor Course die ik begin 2020 met succes afrondde. Ik geef les in Den Haag aan volwassenen en aan kinderen op de woensdag, vrijdag en zondag.

Leslocatie: Aucubastraat 3, 2565XD Den Haag
Website: www.kravmaga-praesidium.nl
Email: info@kravmaga-praesidium.nl
Tel: 0611597040

Opening 2 februari 2020 met kids seminar en home invasion seminar