LIDMAATSCHAP IKMF

Voordat U lid gaat worden van IKMF Nederland is het belangrijk dat u onderstaande tekst eerst aandachtig leest.

• Na het verzenden van het formulier en hierna het direct voltooien van de betaling, ontvangt u een welkomstmail met o.a. meer informatie over het gebruik van mijnIKMF en een kortingscode. Bewaar dat bericht s.v.p. in uw (digitale) administratie, zodat u deze gegevens altijd bij de hand heeft en eventuele wijzigen eenvoudig met een reply aan ons kan doorgeven. De welkomstmail wordt slechts éénmalig verstuurd en deze dient u goed te bewaren. 
Wij adviseren om de afzender / info@ikmf.nl meteen even in uw adresboek te zetten, wanneer het bericht in uw spam/reclame mapje terecht komt, dan voorkomt u dat u belangrijke mails in de toekomst mist.

Eenieder van 8 jaar en ouder die Krav Maga beoefent bij een club, sportschool of vereniging die bij de International Krav Maga Federation Nederland (IKMF) is aangesloten, dient bij aanvang tevens lid te worden van IKMF Nederland en hiervoor bondscontributie te betalen.

Dit lidmaatschap is verplicht voor alle kinderen (8 jaar en ouder), junioren, volwassen studenten en instructeurs.

* De inschrijfdatum bij de IKMF-NL is tevens de datum dat het nieuwe lid officieel krav maga is gaan trainen en de trainingstijd voor het volgend te behalen level gaat lopen. Wacht hiermee niet tot een eerste/volgende level test want dan kan er geen examen worden gedaan. Betalingen uitstellen tot een volgend kalender jaar resulteert in dubbele lasten, omdat wij contributie innen vanaf het moment dat u bij uw club begon met trainen.

Met uw contributie kunnen wij onze organisatie in Nederland draaiende houden. Zonder IKMF, geen instructeurs, geen clubs, geen krav maga en andersom. Zonder jullie geen IKMF NL. De een kan niet bestaan zonder de ander.

De jaarlijkse bondscontributie bedraagt €27,50 euro per kalenderjaar (m.i.v. 2023) voor volwassenen vanaf 16 jaar.

De jaarlijkse bondscontributie bedraagt €10,00 euro per kalenderjaar (m.i.v. 2023) voor kids & junioren tot 16 jaar. 

 

DOOR BETALING VAN DE BONDSCONTRIBUTIE BEN JE ONDERSTEUNEND LID VAN DE IKMF EN KUN JE:

 • Krav maga trainen bij een IKMF trainingslocatie
 • Deelnemen aan lokale en centrale examens (meer info: https://ikmf.nl/graden-en-examens.html
 • Aanmelden voor de opleiding tot Krav Maga-instructeur, in overleg met IKMF Nederland en de instructeur van je club
 • Gebruik maken van de faciliteiten en informatie van IKMF
 • Korting ontvangen op IKMF-NL seminars met GIT
 • Gebruik maken van ledenkorting op de verplichte IKMF kleding
 • Gratis gebruik maken van mijn.ikmf.nl 
   

Let op! Als je niet op tijd lid bent van de IKMF, is het niet mogelijk om een examen af te leggen.

VOORWAARDEN BONDSLIDMAATSCHAP IKMF NEDERLAND

 • Het nieuwe lid heeft geen strafblad.
 • Het lidmaatschap van de bond en van uw club zijn 2 verschillende onafhankelijke lidmaatschappen. Het opzeggen van de de een resulteert niet in automatische opzegging van de ander. U dient beide lidmaatschappen op te zeggen, bij uw club alsmede de IKMF.
 • Het bondslidmaatschap betreft een kalenderjaar en staat los van het lidmaatschap van de club, sportschool of vereniging waar je traint.
 • Een nieuw emailadres, adreswijzigingen, of wijzigingen in bankrekeningnummer etc. dienen altijd zo spoedig mogelijk per e-mail te worden doorgegeven aan IKMF Ledenadministratie per e-mail. info@ikmf.nl  Bij het niet tijdig doorgeven van nieuwe contactgegevens kan u informatie/betalingsherinneringen missen, waarvoor IKMF niet aansprakelijk gehouden kan worden. 
 • Het bondslidmaatschap is strikt persoonlijk.
 • Bij verlies van je IKMF-paspoort, dien je een nieuw exemplaar bij je instructeur aan te schaffen. De kosten hiervoor bedragen 25 euro.
 • Voor 1 oktober begonnen met krav maga betaal je volledig lidmaatschap over het kalenderjaar. Na 1 oktober begonnen, betaal je bij een nieuwe inschrijving voor het nieuwe kalenderjaar. 
 • Het moment van inschrijven is de datum vanaf wanneer we de tijd bepalen wanneer je voor P1 kan gaan testen. 
 • Beëindiging van het lidmaatschap: het lid zelf (of diens ouder/verzorger) dient vóór 20 december van het lopende jaar zelf de uitschrijving te regelen via "mijn ikmf" op de IKMF-NL website. U kunt hiervoor inloggen met het emailadres waarmee het lid is geregistreerd bij IKMF-NL. Wanneer u het wachtwoord niet meer weet, maakt u eenvoudig gebruik van de optie "wachtwoord vergeten". Wanneer er geen login inbox komt, controleer dan uw spam/reclame mapje. Indien u de beëindiging later regelt, zal automatisch een verlenging plaatsvinden en in rekening worden gebracht.
 • Bewaar altijd een kopie/foto van uw in en/of uw uitschrijving. Restituties van de bondscontributie worden niet verleend.
 • Het trainen van krav maga binnen de bij de IKMF aangesloten trainingslocaties, alsmede het deelnemen aan door IKMF-NL gefaciliteerde krav maga evenementen zoals level testen, seminar, trainingskamp, kids-championship, instructor trainingen,etc., geschiedt op eigen risico.

REGISTRATIE EN BETALING BONDSCONTRIBUTIE

De betaling van de bondscontributie kan alleen via automatische incasso geschieden. Wanneer het niet mogelijk is om de bondscontributie automatisch te innen, neemt incassobureau Straetus Zwolle contact met u op. Klik op de link om het inschrijf-machtigingsformulier weer te geven. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw Krav Maga-instructeur of de IKMF-NL.

Controleer goed of uw e-mailadres en alle andere gegevens correct zijn ingevuld, voor het versturen van het formulier.
Gebruik bij voorkeur géén hotmail-adres, aangezien er bij hotmail problemen zijn bij het ophalen van uw login via mijn.ikmf.nl

Heeft u meerdere bondsleden op één emailadres geregistreerd? Vraag dan opnieuw login(s) op. U ontvangt dan alle logins van alle op uw emailadres geregistreerde leden in één email.  

IKMF kan niet verantwoordelijk worden gesteld, wanneer u door het invullen van onjuiste/incomplete/ontbrekende contactgegevens geen informatie/betalingsherinneringen ontvangt, noch wanneer zij of haar incassobureau (Straetus) u niet kan bereiken in voorkomende gevallen.  Dit is tevens van toepassing op alle email welke in uw spam/reclame of ongewenste items mapje terecht komen. U bent zelf verantwoordelijk voor het adequaat omgaan met uw eigen mailbox en regelmatig controleren van alle berichten welke in overige folders terecht komen.

U bent er derhalve tevens zelf verantwoordelijk om bij wijziging van uw emailadres (en eventuele andere gegevens) IKMF daarvan tijdig via info@ikmf.nl op de hoogte te stellen. I.v.m. de AVG/Privacywet is het noodzakelijk dat wij bij informatieverzoeken en wijzigingen altijd het emailadres van de afzender kunnen verifiëren. Email ons daarom bij voorkeur vanaf het emailadres waarmee u (of uw kind) bij ons ingeschreven en dus bekend bent.